KROLL - OBALOVÝ SERVIS, S.R.O.


VSTÚPTE (SK)


ENTER (EN)
kartonážne stroje   kruhové nožnice   mostová vysekávačka   flexografická farebnica   kašírovací stroj   rotačný vysekávací stroj   valcový vysekávací lis   lepička obalov   kartonážna šička   príklopové lisy   zlatiace lisy   sekacie automaty   sekacie automaty s vylupovaním   sekacie automaty so zlatením   automatické lepičky   zaridenia na výrobu výsekových foriem   dekupírky   zariadenie na ručné ohýbanie nožov   zariadenie na ručné presekávanie nožov   ručné pákové nožnice   zariadenie na ručné presekávanie mostíkov   polygrafické stroje   ofsetové stroje   laminovacie stroje
   
KROLL - obalový servis, s. r. o., M. R. Štefánika 48, SK-036 01 Martin